SWD


Zapytaj o ofertę:

UWAGA:
Oryginalne uchwyty dostępne tylko i wyłącznie w firmie AUTO-FORM,
uwaga na podróbki!!!

PN-EN 1789, pkt. 4.5.9

„Zgodnie z pkt. 4.5.9 aktualnej normy PN-EN 1789 wszystkie przedmioty przewożone w ambulansie drogowym muszą być tak zamontowane by wytrzymać przeciążenia o wartości 10 g w kierunkach: do przodu, do tyłu, w lewe, w prawo i pionowo”.

Oznacza to iż zarówno uchwyt w przedziale medycznym (do drukarki) jak i w kabinie kierowcy (do tabletu) powinien być przebadany (zarówno kabina kierowcy jak i przedział medyczny są elementami ambulansu drogowego).

System montażu elementów SWD PRM zaprojektowany i wykonany przez firmę Auto-Form w dniu 03.03.2017 przeszedł z pozytywnym wynikiem badania na przeciążenia 10G – badania przeprowadziła notyfikowana jednostka certyfikująca, tj. Przemysłowy Instytut Motoryzacji.